Dette er en måte å felle av dobbeltstrikk som blir veldig jevnt og pent.

Du trenger:

  • Dobbeltstrikketøyet ditt på pinnen sin, klar til avfelling.

Slik gjør du:

1. Før de to første maskene på omgangen over på høyre pinne som om du skulle strikket dem vrang.

2. løft den første masken over den andre og av pinnen.

3. Før en ny maske over på høyre pinne som om du skulle strikket den vrang.

4. Løft den første masken over den andre og av pinnen.

5. Gjenta trinn 3 og 4 til du har 2 masker igjen på pinnen.

6. Utvid begge maskene til litt større løkker.

7. Klipp av trådendene. La det være en hale på ca. 12 cm.

8. Før begge trådendene gjennom begge maskene/løkkene og stram til.

 

Se flere tutorials i Kunnskapsportalen. Les mer om Kunnskapsportalen her.

 

Denne avfellingen har jeg brukt på Fliggflagg.

Fliggflagg