Dette er en super måte å skjøte garn på som gjør at du slipper å feste tråder etterpå. Denne teknikken er kjent som Russian join, eller russisk spleising. Det er vel ikke så ofte du ikke kan bruke denne teknikken, men det er noen teknikker der denne eller andre måter å skjøte garn som gjør at du ikke får garnender å feste absolutt lønner seg. Som i dobbeltstrikk eller hullmønstret strikk der det er vanskelig å komme til eller få festet trådene usynlig.

Du trenger:

  • 2 tråder som skal skjøtes, i samme eller ulike farger.
  • Nål
  • Muligens en saks.

Slik gjør du:

1. Træ nåla på den ene trådenden og før nåla gjennom sentrum av tråden, ca. 3 – 4 cm. Jeg har brukt nålens lengde omtrent.

2. På videoen ser du at jeg tvinner tråden rundt nåla. Med dette garnet synes jeg det var den enkleste måten å få nåla gjennom midten av tråden. På andre garntyper vil det ikke være nødvendig å tvinne garnet rundt nåla. Du kan bare føre nåla gjennom midten av tråden.

3. La det være igjen en liten løkke på enden.

4. Træ nåla på den andre trådenden, gjennom løkken du lagde på den første tråden og gjennom sentrum av tråden på samme måten som på den første tråden.

5. Stram nå begge løkkene helt.

6. Klipp eventuelt ned endene litt hvis de er lange.

Strikk gjerne litt ekstra stramt over de maskene du strikker over trådskjøtene. Det kommer sikkert litt an på garnet som blir brukt og hvilken teknikk du jobber med, men det ferdige resultatet her blir så godt som usynlig.

 

Se flere tutorials i Kunnskapsportalen. Les mer om Kunnskapsportalen her.

Stella