Med åpent opplegg er maskene du legger opp mulig å bruke fra begge ender – du kan strikke både oppover og nedover uten å måtte plukke opp masker fra oppleggskanten. Maskene er allerede der og bare venter på å bli brukt. Det finnes flere måter å legge opp på for å få til dette. Her viser jeg en måte å gjøre det på.

I tillegg til garnet du skal strikke med, og strikkepinner, trenger du en hjelpetråd som er litt lenger enn bredden du skal legge opp til. Hjelpetråden kan med fordel være i en annen farge enn hovedgarnet slik at du lett ser hva som er hva.

1
Lag en løkke på enden av hovedgarnet og træ på høyre pinne. Hold tråden du skal strikke med over pekefingeren, og hjelpetråden over tommelen på venstre hånd. Samle trådene med de andre fingrene. Du kan selvfølgelig speilvende dette hvis du er venstrehendt.
2
Trinn 1: Før pinnen under hjelpetråden og ta kast med hovedgarnet.
3
Før hjelpetråden tilbake, under pinnen.
Trinn 2: Legg garnet du skal strikke med over pinnen.
Trinn 2: Ta nytt kast med hovedgarnet.
Nå er vi tilbake til trinn 1: Stikk pinnen under hjelpetråden og ta kast med garnet du skal strikke med.
Nå er vi tilbake til trinn 1: Stikk pinnen under hjelpetråden og ta kast med garnet du skal strikke med.
Fortsettelse av trinn 1: Etter å ha tatt kast med hovedgarnet, fører du hjelpetråden tilbake under pinnen.
Fortsettelse av trinn 1: Etter å ha tatt kast med hovedgarnet, fører du hjelpetråden tilbake under pinnen.
7
Til venstre ser du avslutningen på trinn 1: Hjelpetråden er ført tilbake til utgangspunktet. Til høyre er trinn 2: Ta kast på pinnen med hovedgarnet. Legg merke til at hjelpetråden ligger langsmed strikkepinnen. Har du fått et kast over pinnen med hjelpetråden har det skjedd noe feil.
8
Fortsett med trinn 1 og 2 til du har  riktig antall masker. Når du har riktig antall masker strikker du slik oppskriften oppgir. Husk at løkka du lagde først ikke teller som en maske. Dobbeltsjekk riktig antall masker ved å telle løkkene som går rundt hjelpetråden. Det skal være like mange løkker her som du har masker på pinnen.
Ikke strikk løkka. Denne kan du slippe av og løsne opp.
Ikke strikk løkka. Denne kan du slippe av og løsne opp. Jeg velger ofte å strikket to – tre pinner før jeg slipper av løkka.
Slik ser det ut når du har strikket noen pinner. Hjelpetråden holder maskene fra opplegget på vent.
Slik ser det ut når du har strikket noen pinner. Hjelpetråden holder maskene fra opplegget på vent.
Før de åpne maskene over på pinnen når oppskriften oppgir eller du er klar for det.
Før de åpne maskene over på pinnen når oppskriften oppgir eller du er klar for det. Når alle maskene er på pinnen trekker du ut hjelpetråden.
Nå kan du strikke i begge retninger.
Nå kan du strikke i begge retninger.

Foto: Tommy Lokøy Design.

 

Se flere tutorials i Kunnskapsportalen. Les mer om Kunnskapsportalen her.

 

Eksempel på design med åpent opplegg er Naknek.

Naknek bolero er lagt opp med åpent opplegg.
Naknek bolero er lagt opp med åpent opplegg.